Event Series Немски Език

Немски Език

Виена Haslingergasse 16, Австрия

Това е курс, специално адаптиран за българи. Всяка неделя от 10:00 часа.  Не е необходимо предварително записване!

Френски Език

Виена Haslingergasse 16, Австрия

Учите френски, но имате някакви затруднения и въпроси. Заповядайте при нас, за да получите помощ и разяснения при

Запиши се сега Безплатно
Event Series Немски Език

Немски Език

Виена Haslingergasse 16, Австрия

Това е курс, специално адаптиран за българи. Всяка неделя от 10:00 часа.  Не е необходимо предварително записване!

Event Series Немски Език

Немски Език

Виена Haslingergasse 16, Австрия

Това е курс, специално адаптиран за българи. Всяка неделя от 10:00 часа.  Не е необходимо предварително записване!